Predstavitev Ajda Dolenjska

Ime: Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda« Dolenjska

Ustanovljeno: 2. junija 2005

Število članov: 60

Naslov: Vinji vrh 5a, 8220 Šmarješke Toplice

ROJSTNI PODATKI

Društvo Ajda Dolenjska sodi v skupino društev Ajda, ki so nastala iz delovnih skupnosti, delujočih v Društvu za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Vrzdenec. Kmetija Mete Vrhunc na Vrzdencu je bila prva te vrste v Sloveniji in hkrati prva učilnica in svojevrsten laboratorij za vzgojo kmetovalcev, vrtičkarjev in čebelarjev, ki so se začeli v zgodnjih devetdesetih zavedati nujnosti sprememb v kmetijstvu in v odnosih do življenja nasploh. Na začetku novega tisočletja je članstvo v vrzdenškem društvu že tako naraščalo, da je bilo zaradi smiselne porazdelitve organizacijskih obveznosti, rutinskih administrativnih opravil, predvsem pa zaradi pokrajinskih posebnosti posameznih delovnih enot potrebno delo razdeliti in ustanoviti samostojna društva.

Biodinamika je na novomeški, točneje na dolenjski sceni že od leta 2000, ko se je peščica posameznikov iz okolice Novega mesta odločilo, da začno delovati tudi v svojem okolju. Kot samostojno društvo pa Ajda Dolenjska deluje od leta 2005.

Konec leta 2010 je bilo članov z območja Bele Krajine že toliko, da so se odcepili od dolenjskega društva in ustanovili Društvo LAN Bela Krajina.

NAŠE POSEBNOSTI

KAJ JE BIODINAMIČNO ali BIOLOŠKO-DINAMIČNO GOSPODARJENJE?

Je moder način gospodarjenja z naravnimi viri, ker:

· omogoča pridelavo tako kvalitetne hrane, da nas ta ne le prehranjuje, ampak tudi zdravi

  • · ne obremenjuje narave s strupi in nerazgradljivimi snovmi niti z gensko spremenjenimi organizmi
  • · zagotavlja rodovitnost zemlje
  • · ohranja naravno ravnovesje in pestrost avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst
  • · biološko-dinamična metoda upošteva vse dejavnike, ki vplivajo na uravnoteženo sobivanje človeka z naravo

 

Več o biološko-dinamični metodi in delovanju ostalih društev v Sloveniji lahko preberete na:

www.ajda-goriska.si

www.ajdagorenjska.si

www.demeter.si

www.zveza-ajda.si

 

Dodaj odgovor